انجماد سرمایه در گلگهر


به گزارش نالب بازار، سپرده های بانکی گروه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان است که عمدتاً مربوط به حساب های بانکی شرکت اصلی و زیرمجموعه توسعه آهن و فولاد گل گهر در بانک های تجارت و ملت است. با درآمد سالانه با نرخ ۱۸ درصد و حساب بانکی در بانک پاسارگارد با درآمد سالانه ۲۰ درصد.

انجماد سرمایه در گلگهر

گروه گل گهر سال گذشته بیش از ۴۵۱ میلیارد تومان سود از محل سپرده های بانکی و سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کسب کرده است. به نظر می رسد مالیات بر این سپرده ها راه حل خوبی برای شرکت ها برای رهایی از سود با استفاده از سپرده های بانکی باشد.

انجماد سرمایه در گلگهر