انتقام عجیبی از امام جمعه اردبیل


این شرکت هواپیمایی پس از اطلاع از ساعت پرواز سیدحسن عاملی، پرواز اردبیل – تهران را لغو کرد.

سیدحسن عاملی

لغو پرواز امام جمعه اردبیل در پی انتقاد ایشان از تاخیر پروازها

امام جمعه اردبیل در این خصوص گفت:

تعطیلی استان اردبیل به سطح بسیار نگران کننده ای رسیده است. پرواز دیروز بسته شد و کسانی که تعطیلات سه روزه را در هتل رزرو کرده بودند از چند جهت آسیب جدی دیدند. تهران را در اردبیل حبس کردند و ظاهراً انتقام ما را گرفتند که در این زمینه سکوت کنیم

در نتیجه مجبور شدیم از تهران به تبریز برویم. بستن پرواز برای مردم یک مشکل بسیار جدی است. مثلاً بیماران گرفتار می شوند، اساتید دانشگاه و دانشجویان آسیب می بینند. عجیب است که وزارت مربوطه در نهایت بی تفاوت است

به همین دلیل همواره از نمایندگان محترم می خواهیم در رای دادن به وزرا نهایت دقت را داشته باشند. از دادستان محترم اردبیل که در این زمینه دخالت کردند تشکر می کنم و از ایشان تقاضا دارم شرکت های متخلف را پاسخگو باشد.

هواپیمای فرودگاه