انتشار لیست پذیرفته شدگان آزمون ورودی مجتمع فولاد غدیر نی ریز


لیست اسامی آزمون استخدامی کارخانه فولاد مجتمع فولاد غدیر منتشر شد.

انتشار لیست پذیرفته شدگان آزمون ورودی مجتمع فولاد غدیر نی ریز

به گزارش خبرتایمز به نقل از روابط عمومی مجتمع فولاد غدیر نی ریز، پس از انتشار نتایج آزمون استخدامی این مجتمع در سایت دانشگاه شیراز، برای مشخص شدن نتایج این آزمون، اسامی ۳۸۲ نفر اعلام شد. افراد پذیرفته شده به پایگاه اطلاع رسانی مجتمع فولاد غدیر نی راز به آدرس www.nghsco.com اعزام شدند.

لازم به ذکر است پذیرش نهایی منوط به احراز صلاحیت افراد با حفظ مجتمع فولاد غدیر نی ریز از مراجع نظارتی، قبولی در آزمون ها و آزمون های پیش از استخدام و کسب سهمیه در دوره آموزشی تئوری و عملی می باشد.

همچنین تاریخ و محل مرجع برگزاری دوره آموزشی و برگزاری آزمون ها و آزمون های پیش از استخدام متعاقباً از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجتمع فولاد غدیر نی ریز اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است در برخی از کد مناطق به دلیل عدم کسب حداقل نمره از سوی داوطلبان فرآیند جذب انجام نشد.