امکان ابطال سفارش واردات خودرو :: وانکارسخنگوی کمیسیون صنعت و معدن شورای اسلامی تاکید کرد: هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون واردات خودرو، افزایش کیفیت و حمایت از مصرف کننده است و تنظیم مقررات واردات خودرو باید در در راستای این هدف


خبرآنلاین نوشت: روح الله عباسپور درباره آئین نامه ای که برای واردات خودرو نوشته شده است، گفت: مجلس واردات را به سازمان بازار خودرو تصویب کرده است و انتظار داریم در آیین نامه مدون اهداف قانونگذار و در چارچوب قانون مصوب در نظر گرفته شود. از سوی مجلس البته من هنوز این آئین نامه را نخوانده ام، اما اگر این آیین نامه چارچوب قانونی مصوب مجلس را نقض کند، مجلس می تواند این آیین نامه را لغو کند.


سخنگوی کمیسیون صنایع شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه واردات خودرو یکی از ضروریات است، تصریح کرد: به منظور ایجاد رقابت در صنعت خودرو به منظور ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خودرو. خودرو و برای حمایت از مصرف کننده، واردات خودرو ضروری است و هدف اصلی قانونگذار از تصویب واردات خودرو این است.


عباسپور در خاتمه تاکید کرد: در سال ۱۳۸۵ قانون حمایت از مصرف کننده خودرو را تصویب کردیم و قانون جدید ساماندهی بازار خودرو که در مجلس تصویب شد برای حمایت واقعی از مصرف کننده خودرو است. حتی مقررات واردات خودرو نیز باید در چارچوب قانون باشد وگرنه قابل قبول نیست.