امضای موافقتنامه بهداشت و درمان توسط کشورهای عضو شانگهای با محوریت جمهوری اسلامی بود


وزیر بهداشت ارتقای دیپلماسی سلامت را یکی از برنامه های دولت برشمرد و از راه اندازی دبیرخانه سلامت پیمان شانگهای در ایران خبر داد.

امضای موافقتنامه بهداشت و درمان توسط کشورهای عضو شانگهای با محوریت جمهوری اسلامی بود

وزیر بهداشت، ارتقای دیپلماسی سلامت را از برنامه های دولت برشمرد و از راه اندازی دبیرخانه بهداشت و درمان پیمان شانگهای در ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی رضوی در حاشیه بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت ملک آباد در سفر به خراسان گفت: ایران قوی ترین حوزه سلامت در منطقه را دارد و باید از فرصت موجود برای تقویت دیپلماسی سلامت استفاده کرد. نشست گروه ۵ مانند هفته گذشته با حضور وزرای بهداشت افغانستان، پاکستان، عراق و نماینده سازمان جهانی بهداشت در تهران برگزار شد.

وی افزود: در سفر رئیس جمهور به اجلاس شانگهای، اعضا توافقنامه سلامت امضا کردند و مقرر شد کشورهای عضو سازمان شانگهای در حوزه سلامت با یکدیگر همکاری کنند، از این سازمان به ایران دعوت خواهیم کرد تا تقویت همکاری ها در حوزه سلامت

وزیر بهداشت تصریح کرد: با توجه به موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت، همکاری های سلامت در شانگهای یکی از موفق ترین تعاملات منطقه ای ما خواهد بود.

به گزارش وباد، عین اللهی با اشاره به اینکه حوزه همکاری های سلامت فراتر از مرزهای جغرافیایی است، گفت: تلاش می کنیم برای همکاری مشترک در حوزه سلامت، برگزاری همایش های علمی، تبادل استاد، مرزهای کشورهای منطقه را حذف کنیم. و دانشجویان و تحقیقات مشترک.

منبع: ایسنا