امضای تفاهم نامه همکاری بین تدکو و دانشگاه تهران


به منظور ایجاد وحدت بین صنعت و دانشگاه؛

امضای تفاهم نامه همکاری بین تدکو و دانشگاه تهران

به منظور گسترش و ارائه همکاری های فنی و تخصصی، تفاهم نامه همکاری بین شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران منعقد شد.

بر اساس این گزارش؛ توسعه همکاری های علمی و صنعتی بین دانشکده علم و صنعت دانشگاه تهران و شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) موضوع این تفاهم نامه است.

دکتر. رضا افتخاری، مدیرعامل تدکو در امضای این تفاهم نامه در حمایت از بحث دانش در حوزه های مرتبط با فعالیت های تدکو گفت: توجه و حمایت از بحث دانش یکی از اولویت های تدکو است. ما آن را خاص انجام می دهیم.

وی ادامه داد: از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری منطبق بر نیازها و چالش های نیروگاه های تدکو حداکثر حمایت را خواهیم داشت.

دکتر افتخاری با اشاره به اینکه جوانان به ویژه دانشجویان تحصیلکرده و علمی می توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند، گفت: شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) از طرح های صنعتی مبتنی بر دانش در حوزه انرژی حمایت کرده و از چاه بهره مند خواهد شد. – فارغ التحصیلان جوان ممتاز و پرشور دانشگاه تهران از برکت امضای این تفاهم نامه هستند.

وی با اشاره به اهمیت این تفاهم نامه برای شناسایی و برنامه ریزی برای رفع مشکلات کشور، افزود: حل مشکلات کشور از طریق دانش، پژوهش، مشاوره، فناوری و اقدامات آموزشی قابل تصور است و با برنامه ریزی مشترک برای ایجاد طرح های جدید قابل انجام است. فن آوری ها و نیازهای احزاب و تجاری سازی آنها به سمت مقابله با چالش های ملی تغییر کرده است.

شایان ذکر است این مراسم با حضور دکتر رضا افتخاری، مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (تدکو) علی حسین رضائیان، رئیس دانشکده علوم و فناوری نوین دانشگاه تهران و دکتر گروهی از مشاوران و اعضای هیئت علمی