امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق :: وانکار


به گزارش روز یکشنبه جیب ایران، از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش دارایی، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش دارایی در این مراسم گفت: این اقدام در قالب حذف فنی انجام شد. به این معنی که قطعات این خودروها از جمله موتور آن ها در اختیار دانشکده های فنی قرار گرفته است تا دانشجویان این دانشکده ها بتوانند در هنگام استفاده از فناوری های آن از این قطعات استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش دارایی های تملک شده افزود: بر اساس مصوبه ای که برای این گونه تخریب ها وجود دارد، انهدام باید به صورت فنی انجام شود و موتور این خودروها در اختیار دانشکده های فنی و مهندسی قرار گیرد. کشور از فناوری های موجود استفاده کند تا دانشجویان رشته هایی مانند مهندسی بتوانند برعکس از آنها استفاده کنند.

وی در خصوص دلایل قانونی معدوم شدن این خودروها نیز اظهار داشت: برای برخی کالاها از جمله کالاهای پزشکی به دلایلی از جمله مشکلات بهداشتی و درمانی و شرایط خاص این کالاها باید شرایط خاص پزشکی در هنگام امحا در نظر گرفته شود. این کالاها شرایط و برای برخی از کالاها از جمله کالاهای لوکس، همچنین به دلیل اینکه طبق قانون نمی توان آن را در داخل به فروش رساند، چنین کالاهایی باید به بازارهای خارجی صادر شوند و در صورت عدم امکان صادرات به عنوان مثال. اجناس و ما بنا به دلایلی موفق به صدور آن نشدیم، طبیعتا راه حلی که قانونگذار پیش روی ما دارد معدوم کردن این گونه کالاهاست.