افزایش ۷۲ درصدی مشتریان بانک ایران زمین در ۵ سال گذشته


بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ با افزایش ۷۲ درصدی مشتریان خود مواجه بوده و از این سرمایه گذاری قدردانی می کنیم.

افزایش 72 درصدی مشتریان بانک ایران زمین در 5 سال گذشته

به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، اعتماد گروهی از مردم به موسسات پولی و بانکی سرمایه مهمی است و بانک ایران زمین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷۲ درصدی مشتریان خود مواجه بوده و برای این سرمایه ارزش قائل هستیم.