افزایش قیمت لبنیات به هزینه شیر ​​نپخته تعیین می شودمحمدرضا بنی طبا در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با ضربان قلب بازار اظهار کرد: در صنایع لبنی ۲ دسته لبنیات موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها قیمت دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس کالاهای با بیرون قیمت است. کالاهای درج شده برای ادغام کردن ۱۰ محصولی است کدام ممکن است مقامات برای او یا او قیمت تصمیم گیری کرده است کدام ممکن است برای ادغام کردن ۴۰۰ خوب و دنج چسبناک UFA، شیر نایلون، ماست روزمره ۱ لیتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست آسان کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچرب در اوزان مختلف است کدام ممکن است قیمت آنها تدریجی {بوده است}. . اجتناب کرده اند مرداد سال قبلی.

امکان اصلاح قیمت محصولات غیر مشمول قالب قیمت گذاری دولتی

وی یکپارچه داد: در واقع این موارد زیان ده هستند با این حال قیمت آنها اصلاح نکرده است. سایر لبنیات مشابه شیر کاکائو، میلک باکلاس، ماست سبک‌دار، شیر نارگیل، چسبناک آجیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند محصولات لبنی بالقوه است تنظیمات قیمتی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد افزایش ارزش‌های ساخت این محصولات نمی‌توان پیش بینی داشت کدام ممکن است قیمت آنها تدریجی نگه دارد.

سخنگوی فدراسیون تولیدکنندگان لبنی ذکر شد: بر ایده مقررات قیمت گذاری محصولات ساخت موجود در، تولیدکننده حق دارد قیمت شخصی را گفتن تنبل. {در این} آیین نامه آمده است کدام ممکن است نرخ های جدید باید با ارزش تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ نسبت درآمد اضافه شود، با این حال اکنون درآمد لبنیات کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ نسبت است.

وی افزود: قیمت لبنیات اساسی در سبد خانوار تغییری نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر لبنیات فله افزایش قیمت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی محصولات در برخی برندها {به دلیل} اینکه ساخت آنها به صرفه نیست با افزایش قیمت مواجه شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ها باید افزایش یابد.” آموزش داده شده است شده این افزایش قیمت در حدود ۵۰۰ تومان {بوده است} ۹ ۵۰۰۰ تومان یا ۱۰۰۰۰ تومان.

وی ذکر شد: حساسیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقادات نسبت به افزایش قیمت لبنیات تا حد زیادی است، در حالی کدام ممکن است نسبت به مرغ، تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت حساسیت چندانی {وجود ندارد}. هیچ برندی {در این} محصولات {وجود ندارد} با این حال در صنایع لبنی تعداد انگشت شماری شناسایی تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برند موجود است کدام ممکن است با قیمت های زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات قیمت {به روز} ارزیابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی به راحتی در دسترس است عموم قرار خواهد گرفت.

مقامات پاسخگویی تنظیمات قیمت را رد می تنبل

وی ذکر شد: مقامات اجتناب کرده اند عملکرد شخصی در اصلاح قیمت ها کف دست می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این بسنده می تنبل کدام ممکن است گفتن تنبل این تاسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تاسیسات تولیدی با شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد تجاری شخصی قیمت را بالا برده است یعنی مقامات سهل انگاری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی ها را بی ارزش از آن آگاه است.

سخنگوی صفحه بحث صنفی تولیدکنندگان لبنی ذکر شد: در میوه هیچ برندی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند کالاهای می خواست افراد موجود است، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است همه موارد {به دلیل} افزایش ارزش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ تقصیر محصول، افزایش قیمت داشته اند. اگر تولیدکننده نتواند محصول شخصی را بفروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های کارمندان را تامین تنبل، باید انرژی را تعدیل تنبل.

وی افزود: کارخانجات اهتمام داشتند در کل سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه رمضان افزایش قیمت نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن هر گونه قیمت لبنیات مشمول قیمت شیرخام احتمالاً خواهد بود. اگر قیمت شیر ​​نپخته افزایش یابد، قیمت لبنیات به ناچار اصلاح خواهد کرد.

بنی طبا در خصوص گرانی شیرخام ذکر شد: قیمت مناسب شیرخام ۶۴۰۰ تومان است با این حال در برخی اشیا بسته به استاندارد شیر ​​کارخانجات می توانند تا ۷۰۰۰ تومان نیز خریداری کنند.

وی در خصوص مونتاژ ستاد ساماندهی بازار با مسئولان ساخت لبنیات بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استدلال تولیدکنندگان برای افزایش قیمت شیر، ذکر شد: هیچ پیش سوراخ بینی برای این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آن اجتناب کرده اند این پس {وجود ندارد}. ارزش های سربار ساخت به در کنار افزایش نرخ دستمزد اجتناب کرده اند جمله اجزا کارآمد بر قیمت تمام شده ساخت است، با این حال متغیر بی نظیر قیمت شیر ​​نپخته است کدام ممکن است ادامه دارد نرخ آن خاص نیست.

سخنگوی صفحه بحث تولیدکنندگان لبنیات ذکر شد: معمول تاثیر قیمت شیر ​​نپخته بر قیمت تمام شده لبنیات بین ۶۵ تا ۷۰ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق، بسته‌بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌های سربار باعث تحمیل ارزش‌های تولید دیگری محصولات با قیمت درگاه تاسیسات تولیدی می‌شود.

شیر نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات را غیر از قیمت گذاری جدا بگذارید

وی یکپارچه داد: تا روزی کدام ممکن است قیمت شیر ​​نپخته خاص نشده است، نمی توان ارزش های بالقوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت های آتی را تصمیم گیری کرد، با این حال پیشنهاد ما اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است شیرخام استاندارد های متفاوتی دارد، غیر از قیمت گذاری شیر نپخته، اجازه رایگان بودن آن را داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسیسات تولیدی ها باید اجازه دهند. کسب شیر بر ایده استاندارد شیر ​​باشد.

رقبا بین تاسیسات تولیدی ها در پایان به نفع بلعیدن کننده است

وی افزود: دسترس در بازار تهاجمی آزاد شیرخام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد لبنیات، استاندارد نیز افزایش می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در پایان به نفع بلعیدن کننده است، با این حال ارتقای توانایی کسب افراد به کف دست تولیدکنندگان نیست.