افزایش سود انباشته افق تامین انرژی طوس


افق تامین انرژی توس یکی از زیرمجموعه های هلدینگ انرژی است که در سال گذشته با افزایش سود انباشته همراه بود.

افزایش سود انباشته افق تامین انرژی طوس

شرکت افق تامین انرژی تامین از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر این شرکت بر اساس ضوابط و مقررات مصوب وزارت نیرو اقدام به تولید و فروش برق می نماید.

افزایش سود انباشته افق تامین انرژی طوس

سود تجمعی این شرکت در سال گذشته به بیش از ۸۲ میلیارد تومان رسید که درآمدهای عملیاتی شرکت نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش همراه است.

همچنین سود عملیاتی افق تامین انرژی بیش از ۹۴ میلیارد تومان و سود خالص شرکت به بیش از ۷۶ میلیارد تومان رسید.

افزایش سود انباشته افق تامین انرژی طوس