افزایش ارائه خدمات دیجیتال دولتی در شبکه های پیام رسانی خانگی


اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبر نوری در کشور، بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه تاکید کردند تا همه خانوارها بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.

افزایش ارائه خدمات دیجیتال دولتی در شبکه های پیام رسانی خانگی

اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن بررسی موضوع گسترش شبکه فیبر نوری در کشور، بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه تاکید کردند تا همه خانوارها بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر سه شنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و اعضا پنج دستور کار را بررسی کردند.

در ابتدای این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که بر اساس آن مشخص شد این شبکه تاکنون ۴۳ درصد پیشرفت داشته است. پس از بحث و بررسی دقیق این گزارش، مقرر شد پیشرفت این شبکه تا پایان سال به حداقل ۶۶ درصد برسد.

در ادامه، موضوع گسترش شبکه نوری در کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر افزایش سطح تحت پوشش این شبکه به منظور بهره مندی همه خانوارها از خدمات آن تاکید شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی ضمن بررسی سومین برنامه جلسه امروز، موضوع تمرکز شبکه اطلاع رسانی کشور در استان تهران را مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند که از آنجایی که در حال حاضر تمامی اطلاعات کشور با مرکز استان تهران رد و بدل می شود، به منظور تمرکززدایی شبکه، مراکز اطلاع رسانی کشور حداقل به هشت واحد افزایش یابد.

شورای عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که تا پایان سال اولین رکن مرکز داده کشور در منطقه پیام استان البرز افتتاح می شود و در سال های آینده سه رکن مرکز داده دیگر در سایر نقاط کشور ایجاد می شود.

اعضای شورای عالی فضای مجازی در بخش پایانی جلسه امروز تصمیم گرفتند ضمن کنترل حوزه های زیرساختی، ارائه خدمات دولتی در شبکه های پیام رسان داخلی را افزایش دهند. با توجه به افزایش تعداد کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، تصمیم گرفته شده است تا ارائه خدمات دیجیتال دولتی در این شبکه‌ها افزایش یافته و خدماتی مانند مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی راه‌اندازی شود.

منبع: ایسنا