اطلاعیه تکمیلی بانک ملی ایران مبنی بر سرقت از وجوه استیجاری شعبه دانشگاه


تعداد دقیق صندوق های اجاره خسارت دیده در حادثه رخ داده در شعبه بانک ملی دانشگاه ۱۶۸ صندوق است.

اطلاعیه تکمیلی بانک ملی ایران مبنی بر سرقت از وجوه استیجاری شعبه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، روز گذشته در برخی رسانه ها گزارش هایی مبنی بر تعداد اجاره بهای سرقتی شعبه این بانک به ازای هر ۱۰۰۰ مورد منتشر شد که با این رقم مغایرت دارد، در این بین به گفته مسئولان بانک، ۱۶۸ مورد از موارد موجود وجوهی که در جریان سرقت رخ داده است، بخشی از این وجوه آسیب دیده و بخشی از وجوه این شعبه آسیب ندیده است.
در عین حال، ملی ایران به منظور حفظ حقوق مشتریان در مذاکره با صاحبان صندوق، اقدامات لازم را برای رسیدگی قضایی کامل به وجوه آسیب دیده انجام داده است.

شایان ذکر است پلیس آگاهی با همکاری بانک ملی ایران در حال رصد موضوع و شناسایی سارقان است که نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد.