اطلاعات کذب اجتناب کرده اند افزایش قیمت مسکن به نفع موسسه مالی مرکزی


اخبار کذب از افزایش قیمت مسکن به نفع بانک مرکزی

مصطفی قلیه خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ضربان قلب بازار ذکر شد: همراه خود افزایش ۶ درصدی نرخ مسکن در اسفند ماه موافق نیستیم.

وی همراه خود خاص اینکه موسسه مالی مرکزی {در این} زمینه به آمارهای نادرستی کف دست یافته است، افزود: شمال تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لواسانات جزو آمار قیمت مسکن در شهر تهران بودند کدام ممکن است تخلیه این آمار باعث تعداد زیادی بازار شد.

خسروی همراه خود ردیابی به اینکه در اسفندماه سال قبلی افت قیمت دسترس در بازار مسکن رخ داد، ذکر شد: قیمت قطع شده {به سمت} حامی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی در تخفیف مسکن مدیریت بیشتری بر فروشنده داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک دانستن درباره تخلیه آماری اجتناب کرده اند افزایش قیمت مسکن ذکر شد: ساختمان های موسسه مالی مرکزی مورد حمایت متعدد اجتناب کرده اند موسسه مالی ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال دارد تخلیه آمارهای دروغین قیمت مسکن سرانجام به درآمد موسسه مالی مرکزی {خواهد بود}. ” . “

خسروی در طولانی مدت ذکر شد: در این زمان بازار مسکن {به دلیل} ضعیف حامی همراه خود قوز کردن مواجه است. راه رفع اینجا است کدام ممکن است این رکورد ساختمان را حتی تا حد زیادی بشکنیم. کمک به سازنده همراه خود حاضر تسهیلات حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تعهد هایی مربوط به “خوابگاه پونی” نمی توان پیش بینی زیادی اجتناب کرده اند در دسترس بودن مسکن دسترس در بازار داشت.