اشاره رئیس قالیباف با کلیدواژه «اورزه»


رئیس مجلس در جلسه روز جمعه ائمه جمعه تلویحا از دولت رئیس جمهور انتقاد کرد و عملکرد دولت انقلابی را به سخره گرفت.

اشاره رئیس قالیباف با کلیدواژه «اورزه»

رئیس مجلس در جلسه روز جمعه ائمه جمعه تلویحا از دولت رئیس جمهور انتقاد کرد و عملکرد دولت انقلابی را به سخره گرفت.

محمد باقر قالیباف:

* با تحقیقات و کارهای علمی متوجه شدیم که بسیاری از درآمدهای کشور از انفال، مانند معادن، سهم قابل توجهی در بودجه ندارد. به عنوان مثال در بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق مالکیت معادن ۶۰۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که رقم واقعی چند برابر این رقم است و مجلس با نظارت دقیق و قاطع بر آن در قانون بودجه ۱۴۰۱.

* این ارقام نشان می دهد که بسیاری از پایتخت ها به دلیل ساختار ضعیف از بین رفته اند، بنابراین معتقدم مشکل کشور پول نیست، مشکل عرضه و حکمرانی خوب است.

منبع: ایسنا