اسناد آموزشی مفقود گزارش پرسش کنندگان


انتشار مفقودی مدارک تحصیلی، کارت دانشجویی، دانشنامه و ….

مفقود شدن مدارک آموزشی

الگوی متن آگهی وجود ندارد

نمونه متن آگهی عدم صلاحیت های تحصیلی

گواهی فارغ التحصیلی من———

به کدام ملیت ——فرزند——تا تاریخ تولد——سال ورود——

دانشگاه—رشته—- مفقود و نامعتبر است.


متن اطلاعیه کارت دانشجویی مفقود شده

کارت دانشجویی من ———

به کدام ملیت ——فرزند——تا تاریخ تولد——سال ورود——

دانشگاه — رشته —- مفقود و نامعتبر است.


متن اطلاعیه دانشنامه مفقود

دایره المعارف من———

به کدام ملیت ——فرزند——تا تاریخ تولد——سال ورود——

دانشگاه — رشته —- مفقود و نامعتبر است.


متن آگهی مفقود شده کارت ملی

کارت ملی تراشه من—–فرزند—-تاریخ تولد–

به کد ملی——— مفقود و نامعتبر است.


متن اطلاعیه مربوط به مفقود شدن شناسنامه

شناسنامه من—-فرزند—-تاریخ تولد–

به شماره تامین اجتماعی ——— به کد ملی———صدور——

مفقود و نامعتبر.


جهت سفارش آگهی بدون مراجعه حضوری با شماره تلفن ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲ با ما تماس بگیرید تا در اسرع وقت گواهی فارغ التحصیلی شما را چاپ کرده و در روزنامه کثیرالانتشار سراسری تحویل دهیم.

اطلاعات