استعفای دولت از یک وعده مهم


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه افزود: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده می شود. واحدها تا سپتامبر وی ادامه داد: تا پایان دولت باید ۲ میلیون خانه ساخته و به بهره برداری برسد. رستم قاسمی پیش از این وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را داده بود.

استعفای دولت از یک وعده مهم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه افزود: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده می شود. واحدها تا سپتامبر وی ادامه داد: تا پایان دولت باید ۲ میلیون خانه ساخته و به بهره برداری برسد. رستم قاسمی پیش از این وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را داده بود.

رستم قاسمی در بازدید از نهضت ملی مسکن بهارستان و کلنگ زنی عملیات اجرایی ۲ هزار و ۸۱۶ واحد نهضت ملی مسکن اصفهان گفت: برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و زمینی اقدامات مالی و حمایتی انجام شده است. برای ساخت.

وی با اشاره به تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با مسکن مهر، افزود: تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با مسکن مهر این است که در این طرح زمین ۹۹ ساله باید به دست همه مردم برسد اگر این تعهد در مهر نبود. مسکن. .

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعیین هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه افزود: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده می شود. واحدها تا سپتامبر

وی با بیان اینکه روند کار در اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیاز به تسریع دارد ادامه داد: تا پایان دولت باید ۲ میلیون مسکن ساخته و به بهره برداری برسد.

قاسمی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد زمین برای ساخت مسکن ملی آماده است، گفت: مشکل ما در اصفهان ایجاد نهضت ملی اراضی بوده است که امروز در حال حل شدن است.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن ملی، گفت: بخشی از مسکن توسط خود مالک ساخته می شود، یعنی زمین را دولت تحویل می دهد و خانه را مالک می سازد. وام و مدت معین.»

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن شاهد حضور بخش خصوصی و خودگردان هستیم که حدود ۲۰۰ هزار واحد در کشور به این شکل ساخته می شود. “