اسامی شرکت های واردکننده خودرو اعلام شد :: وانکارپس از ماه ها و کش و قوس های فراوان، ترکیب هفت شرکت واردکننده خودرو ارائه شد و اقدام به واردات کردند.


هفت شرکت پارس خودرو، سایپا، مکست موتور، فردا خودروسازی، آرین موتور پویا، سایپا سیتروئن و کرمان موتور پس از تایید مدارک لازم توسط نهادهای مربوطه، واردات خودرو را آغاز می کنند.


سه مقام برای تایید نمایندگی رسمی این شرکت ها تعیین شدند. شناسه ثبت سفارش برای این شرکت ها باز شده و گزارش ها حاکی از آن است که این شرکت ها توانسته اند تا سقف بیست هزار دلار سفارش ثبت کنند.