ارسال سریع به جای S سریع دریافت کنید! :: وانکارطبق آمار ارائه شده از سوی دو خودروساز بزرگ، خودروهای معیوب این دو شرکت به تدریج در حال کاهش هستند و به زودی جمع آوری خواهند شد. در حال حاضر اولویت گروه خودروسازی سایپا رفع کوئیک اس معیوب و افزایش تولید این محصول است و در گروه صنعتی ایران خودرو خودروهای معیوب کارخانه مرکزی به کمتر از ۲۰۰ دستگاه رسید.


به گزارش ایسنا، گروه خودروسازی سایپا تکمیل ناتمام خودروهای کوئیک اس و افزایش تولید این محصول را در اولویت سایپا اعلام کرد و اعلام کرد: بر اساس اهداف تعیین شده از پایان سال گذشته، تمامی خودروهای ناتمام تکمیل شود. و این فرآیند در سال اولویت قبلی برای خودروی کوئیک اس تا زمان اجرای آن قبل از تعطیلات تابستانی ادامه داشت.


بر اساس تاکید سایپا، این در حالی است که این گروه خودرویی با وجود مشکلات عدم تحویل برخی قطعات به ویژه ECU از شرکت داخلی که با مگاموتور قرارداد دارد، امسال علاوه بر تکمیل تمامی قطعات Quick Autá S ناقص، به موازات (البته، گردش را محدود کرد) و تولید. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۵۰۰ دستگاه خودروی کویک به مشتریان تحویل داده شده است.


مشتریان Kwik S که تحویل خودروشان با تاخیر انجام می‌شود، می‌توانند تحویل Kwik را دریافت کنند


اگرچه تاکید شده است، اما برنامه بعدی سایپا افزایش تولید این محصول (کوئیک اس) در یک برنامه افزایشی است که با بهبود روند عرضه، چرخه تولید روزانه و تحویل به مشتری افزایش خواهد یافت، اما در به منظور جلب رضایت مشتریان، برای آن دسته از تعهدات خودروی کویک اس که تاریخ تحویل خودرو به تاخیر می افتد، پیشنهاد می شود در صورت درخواست، تبدیل خودروی کویک انجام شود و خودروی مشتری بلافاصله تخصیص داده شود.


ایرادات مرکزی ایران خودرو به زیر ۲۰۰ دستگاه رسید


چندی پیش مدیرعامل ساپکو از کاهش خودروهای معیوب گروه صنعتی ایران خودرو به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خبر داد و تاکید کرد: این ۱۰ هزار خودروی معیوب معادل تولید چهار روزه ایران خودرو است و به زودی جمع آوری می شود. در نظر داریم تا پایان هفته منتهی به ۳۱ مرداد تعداد خودروهای ناتمام در تهران را به صفر برسانیم. در خراسان، فارس، خزر و کرمانشاه خودروی ناقص وجود ندارد.


اکنون با توجه به آمار ارائه شده توسط ایران خودرو از وضعیت خودروهای معیوب تا پایان هفته گذشته (هفته منتهی به ۳۱ مرداد) با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش مستمر کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، خودروهای معیوب در مرکز کارخانه تبریز به کمتر از ۲۰۰ دستگاه رسیده است. کارخانه تبریز به عنوان آخرین مسابقه تکمیل و جمع آوری خودروهای ناقص.


بر اساس اعلام این گروه خودروسازی، با پایان یافتن خودروهای معیوب در خودروهای ایران خودرو، خزر، فارس، کرمانشاه و فارس، تعداد خودروهای معیوب در تهران به کمتر از ۲۰۰ دستگاه رسیده است، بنابراین تنها حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو سورن در صفحه کارخانه تبریز در حال تکمیل است. و تجاری سازی به زودی خودروهای ناقصی نخواهد داشت.


طبق آمار در سال ۱۴۰۰ گروه صنعتی ایران خودرو دارای ۹۹۰۰۰۳۳۷ خودرو معیوب بوده که بیش از ۴۴۰۰۰ دستگاه متعلق به تهران بوده است.