اردبیل در رتبه ۲۵ کنکور قرار دارد


مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان سنجش از سال ۱۴۰۰، جایگاه استان اردبیل در کنکور سراسری ۲۵ کشور است.

اردبیل در رتبه 25 کنکور قرار دارد

ما باید از ظرفیت مجلس، دولت و نهادهای مختلف برای مقابله با آموزش و پرورش استفاده کنیم، زیرا در مورد کنکور، پایه دوازدهم و بسیاری از رشته های دیگر با دغدغه های جدی مواجه هستیم.