اردبیل تذکر روز جمعه به شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورا


جسد اردبیل مکان قیمت کاهش یافته تبدیل می شود؟ چرا هیچکس اختیار دفن این جنازه را ندارد؟

اردبیل برای شهردار و شورا امام جمعه است

امام جمعه اردبیل با ردیابی به اینکه باید ماموریت تشییع جنازه خاص شود، ذکر شد: هر مسئولی کدام ممکن است باعث این مصیبت شده باید افراد را بشناسد تا هیچ مسئولی در بلند مدت جرات چنین خیانتی را نداشته باشد.

وی ذکر شد: پرس و جو عظیم ما اگر داوری {در این} خیانت شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نفر اجتناب کرده اند آنها است، پس اکثریت قریب به اتفاق با شورا است، پس چرا {در این} مدت تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} داوری حداقل همه وقت طرف به دست آورد {بوده است}؟ ! اگر قرارداد تجاری به گونه ای ترتیب شود کدام ممکن است خروج اجتناب کرده اند آن در نتیجه ضرر میلیاردی شود، هر کس باعث آن شده است، پاسخگو {خواهد بود}.

در سال ۹۲ پایین بزرگی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع برای این ماموریت کدام ممکن است قرار بود حدود ۵۰۰ واحد تجاری در آن ساخته شود به سرمایه گذار واگذار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور مسئولان خاکبرداری شد.

این ماموریت با ۲۱ نسبت سهم شهرداری اجتناب کرده اند واگذاری پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور پروانه اندیشه در مورد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شد سهم سرمایه گذار حدود ۷۹ نسبت باشد. در سال ۹۲ رقم برای این ماموریت ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است

این پایین با خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه در محله مجتمع شورا وسط بین آزادراه قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ایثار واقع شده است است.

در دهه جدیدترین به بهانه های مختلف این ماموریت در مرحله حفاری غیر سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرارداد دائما در جاری تمدید است. این در حالی است کدام ممکن است برخی متخصصان ترافیکی بر این باورند کدام ممکن است بر مقدمه ساختار بازدید کنندگان سایت اردبیل، اجرای چرخشی به معنای بسته شدن مناسب تردد در کمربندی جدید خلخال تبریز {خواهد بود}.

چکیده اینکه در پایین این دهه آنقدر کنجکاوی‌مندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی تأثیرگذار سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در خارج اجتناب کرده اند شهرستان موجود است کدام ممکن است کمتر کسی جرات می‌تدریجی دانستن درباره آن بنویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت تدریجی، اجزا را راه اندازی شد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان این ماموریت را تمام تدریجی. اگر ….

سید حسن عاملی