ارتقای استعداد کارگران اجتناب کرده اند طریق افزایش فاصله های آموزشی یکی اجتناب کرده اند میل های بی نظیر موسسه مالی دی است


یکی اجتناب کرده اند محورهای مدیریت جدید موسسه مالی دی در سه ماه قبلی ملاحظه ویژه به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری فاصله های مختلف در شعب مختلف موسسه مالی ها اطمینان حاصل شود که ارتقای استعداد {نیروی کار} پرانرژی موسسه مالی {بوده است}.
گیتاسی در بازدید سرزده اجتناب کرده اند محل کار آموزش موسسه مالی دی، ضمن حضور در مدرسه ها، در خصوص اهمیت برگزاری فاصله های آموزشی مستمر اظهار داشت: برای برگزاری فاصله های آموزشی مختلف در موسسه مالی دی، اجتناب کرده اند اساتید با تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکز بر سیستم بانکی دعوت به حرکت به اینجا رسید. در وسط ها نمایندگی کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود با گذراندن فاصله های آموزشی ضمن خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن خدمت نیروها شاهد افزایش استاندارد شرکت ها رسانی به مشتریان در بخش های مختلف موسسه مالی باشیم.
وی شکسته نشده داد: این موسسه مالی متعلق به سهامدارانی است کدام ممکن است اکثر آنها اجتناب کرده اند خانوار های شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} همکاران موسسه مالی دی شرکت ها بانکی را با بهتر از استاندارد به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله هدف حاضر کنند. “
مدیرعامل موسسه مالی دی علاوه بر این اجتناب کرده اند واحدهای مختلف آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل تجهیز در اسرع وقت ساختمان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد شرکت ها آموزشی را صادر کرد.
شایان اشاره کردن است محمود الناهوسی رئیس اداره آموزش موسسه مالی در محیط این بازدید به تشریح کار کردن این اداره کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های آموزش ضمن خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن خدمت در سال جاری صنوبر.