ارائه خدمات گازرسانی برای عبور از فصول سرد اردبیل


مدیر کل شرکت گاز استان اردبیل از آمادگی کامل اورژانس و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات گازرسانی برای عبور از فصول سرد اردبیل خبر داد.

میر سعید سیدمتین

میرسعید سید متین با اعلام آمادگی کامل یگان های عملیاتی و فرماندهی برای گذر از ایام سرد سال خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی ها و تجربیات سال های گذشته در سال جاری تلاش می کنیم شبکه های گازرسانی را تقویت و تثبیت کنیم. زمستان را بدون مشکل بگذرانید.

وی با اشاره به اقدامات شرکت گاز استان اردبیل در خصوص تعمیرات اساسی و تعمیرات اساسی کلیه جایگاه های کاهش فشار گاز، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در طول سال در زمینه تعمیرات و ابزار دقیق، برنامه ریزی های منسجمی برای تعمیرات اساسی انجام شده است. انجام شد. ایستگاه های کاهش فشار و در موارد ضروری تعمیرات و تعویض اتصالات و تجهیزات، مقاوم سازی تاسیسات گازی جهت رفع عیوب احتمالی و افزایش ضریب پایداری شبکه انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به آمادگی تمامی نیروهای امدادی و عملیاتی برای ارائه خدمات به بیش از ۵۳۰ هزار مشترک و زنده ماندن در فصل زمستان خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان اردبیل تمام تلاش خود را در حوزه فنی و کمکی برای حفظ پایداری شبکه گاز انجام می دهد. خدمت می کند که در صورت همراهی مشترکین در مدیریت مصرف گاز طبیعی می تواند زمینه ساز حفظ تعادل و عرضه پایدار گاز در استان شود. زیرا نیاز به حفظ دمای راحت در محیطی که از گرمایش گاز استفاده می شود مورد تاکید است.

وی خواستار مدیریت مصرف گاز توسط مشترکان شد و افزود: صرفه جویی یکی از اقدامات بسیار مهمی است که نیازمند تعهد همگان است و همانطور که مشترکان در مصرف بهینه سوخت مشارکت فعال دارند، صنعت گاز اعم از نیروگاه ها و جایگاه های CNG با محدودیت و خاموشی گاز مواجه نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل خواستار مصرف بهینه و مطمئن مشترکان گاز طبیعی شد و گفت: در فصول سرد سال شاهد افزایش حوادث ناشی از گاز طبیعی هستیم که عمدتاً ناشی از بی احتیاطی و استفاده غیرایمن از گاز طبیعی است. گاز طبیعی. امکاناتی که علاوه بر آن کلیه مشترکین استان ملزم به فرهنگ سازی استفاده ایمن از گاز طبیعی هستند.

سید سعید سید متین: ارائه خدمات گازرسانی برای غلبه بر فصول سرد اردبیل

ارائه خدمات گازرسانی برای عبور از فصول سرد اردبیل