ارائه خدمات بازپرداخت به مشتریان ویژه بانک ملی ایران


بانک ملی ایران برای بهبود تجربه کاربری و ارائه خدمات به مشتریان خود، خدمات بازپرداخت را برای مشتریان ویژه راه اندازی می کند.

ارائه خدمات بازپرداخت به مشتریان ویژه بانک ملی ایران

به گزارش خبرتایمز به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ارائه خدمات بازپرداخت به گروهی از مشتریانی که نیاز به عودت بخشی از وجوه دریافتی از مشتریان خود توسط شرکت پرداخت الکترونیک سداد دارند، ارائه می شود. مشتریان ویژه بانک ملی از استان خراسان رضوی آغاز می شود.

این سرویس برای بازپرداخت تمام یا بخشی از تراکنش انجام شده از طریق کارتخوان یا درگاه های پرداخت بانک ملی ایران در نظر گرفته شده است و مشتریانی که قصد دارند پول را به صورت سیستماتیک و بدون نیاز به پیچیدگی های پیچیده به حساب خریداران خود بازگردانند، استفاده می شود. عملیات بانکی