اجرای پروژه برج مخزن خوراک جهت ارتقای راندمان واحد اپیلاسیون پالایشگاه نفت ایرانول


پروژه ارتقای راندمان واحد اپیلاسیون پالایشگاه تهران با نصب برج مخزن خوراک جهت استفاده در مرحله سوم فیلتراسیون وارد فاز جدیدی شده است.

اجرای پروژه برج مخزن خوراک جهت ارتقای راندمان واحد اپیلاسیون پالایشگاه نفت ایرانول

پروژه افزایش راندمان واحد اپیلاسیون پالایشگاه نفت تهران به منظور افزایش سودآوری و استفاده بهینه از فرآیند پالایش و تولید محصولات با ارزش افزوده تعریف شد..

شایان ذکر است این مخزن به وزن ۲۵ تن، قطر ۳.۵ متر و ارتفاع ۱۷ متر پس از اخذ تاییدیه کیفی در روز یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ در پالایشگاه نفت ایرانول نصب شد..

اجرای این طرح که در سال جاری به بهره برداری می رسد باعث افزایش ۴ درصدی تولید روغن پایه در خوراک های سنگین و در همین ارتباط باعث افزایش میزان روغن در محصول جانبی نیز می شود. دوستت دارم کاهش و افزایش کیفیت این محصول.

همچنین در این پروژه با استفاده از دانش مهندسی امکان استفاده از هر ۴ فیلتر پیش بینی شد که از آن به عنوان فرآیند فیلتراسیون ۳ مرحله ای یا. سه پالپ این موضوع در پروژه دیده شد و اجرای آن می تواند میزان روغن موجود در موم را حدود ۵ درصد کاهش دهد.