اجرای طرح کنترل تاخیر برای استقرار ناوگان اتوبوسرانی در اردبیل


معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: طرح ویژه ای همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل اجرا شد تا تاخیر در ابتدا و در حین رانندگی کنترل شود. ناوگان اتوبوسرانی

رضا شیرین زاده

رضا شیرین زاده در بازدید از پایانه های مسافربری استان اردبیل گفت: طرح ویژه ای در استان اردبیل همزمان با سراسر کشور برای کنترل تاخیر در ابتدا و در حین سفر ناوگان اتوبوسرانی اجرا شد.

وی در خصوص اجرای این طرح در اردبیل از ۲۱ تا ۲۱ تیرماه افزود: اولین بار در سال ۱۳۹۲ این طرح در استان اردبیل اجرا شد که مطابق با اهداف این طرح، فعالیت شرکت ها و رانندگان رصد شد. گشت های جاده ای

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل بیان کرد: با توجه به حساسیت این موضوع، تیمی متشکل از نمایندگان این اداره کل، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل و راهداری، بر رفع مشکل نظارت دارند. تأخیر در شروع سفر یا جلوگیری از سوار شدن مسافران در خارج از ترمینال ایجاد شده.

شیرین زاده ادامه داد: به منظور نظارت بر تردد ناوگان اتوبوسرانی در زمان اجرای طرح، کارشناسان اداره کل راهداری و اکیپ های ویژه در جاده های استان اردبیل حضور دارند و مردم می توانند هرگونه شکایت از سامانه راهداری را گزارش کنند. با سیستم ۱۴۱

وی افزود: طبق منشور حقوق مسافران در سفرهای جاده ای و بین شهری، سفر بدون دغدغه، استفاده به موقع و بدون تاخیر از خدمات حق همه مسافرانی است که می توانند در صورت تاخیر در حرکت وسیله نقلیه. شرکت موظف است در مدت زمان معین در اسرع وقت و ظرف یک ساعت نسبت به تعویض خودروی مناسب اقدام نماید.

رضا شیرین زاده: اجرای طرح کنترل تاخیر برای استقرار ناوگان اتوبوسرانی در اردبیل

اجرای طرح کنترل تاخیر برای استقرار ناوگان اتوبوسرانی در اردبیل