ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تعیین حق سرویس پمپ بنزین PHM در سال ۱۴۰۱


در سال ۱۴۰۱ دولت مصوبه ای مبنی بر تعیین عوارض خدمات پمپ بنزین صادر کرد.

ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تعیین حق سرویس پمپ بنزین PHM در سال 1401

در سال ۱۴۰۱ دولت مصوبه ای مبنی بر تعیین عوارض خدمات پمپ بنزین صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر دولت»، هیات وزیران در جلسه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد مشترک جمهوری اسلامی ایران. ایران سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حق الامتیازهای خدماتی را در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، پمپ بنزین ها را شامل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، میانگین نرخ شارژ جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (بر اساس طبقه بندی) ۴۵ درصد افزایش می یابد. هزینه پمپ بنزین از محل فروش توسط پمپ بنزین دریافت می شود.

برای جبران عوارض پروانه جایگاه های گاز طبیعی فشرده (CNG) قیمت تحویل هر مترمکعب نیز ۵۷۰۰ ریال تعیین شده است.

منبع: ایسنا