آیین سنتی شام پیلماق (شمع‌گردانی) در اردبیل


دلیل اصلی برگزاری آیین سنتی شام پیلماق در میان ۴۱ مسجد، وجود ۴۱ مسجد در آن زمان در اردبیل است.

آیین سنتی شام پیلماق (شمع‌گردانی) در اردبیل

یکی از مراسم عزاداری ویژه اردبیل، آیین «شام پیلماق» است.

عزاداران اردبیلی در ۴۱ مسجد تاسوعای حسینی شمع نذری روشن می کنند. سفره پیلماق در اردبیل نماد عشق و ارادت شد و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شد.

در روز تاسوعا عزاداران شمع های نذری خود را که قبلاً در شماره ۴۱ تهیه کرده اند، پس از گذاشتن در پاکت «حیبه» یا پلاستیکی، به مسجد محله و سپس به مساجد دیگر می برند.

گاهی این آیین به صورت گروهی انجام می شود و اغلب یک نفر برای رهبری گروه انتخاب می شود. این افراد از مسیر رسیدن به ۴۱ مسجد آسیب دیده آگاهی کامل دارند و جلوتر از گروه حرکت می کنند. او با صدای رسا و رسا گروه را هدایت می کند و شمع داران با برافروختن شمع در مساجد عشق و ارادت خود را به حضرت ابوالفضل (ع) نشان می دهند.

در این مورد بیشتر بخوانید:

شمع