آیفون و آیپد می توانند صداها + فیلم های مختلف را تشخیص دهندبر اساس گزارش ها نبض بازارفن آوری های جدید و به روز رسانی های مشابه پیشرفته که آنها به عنوان یک انسان عمل می کنند. این روبات های کوچک انسان نما که به راحتی در دست جای می گیرند و قابل حمل هستند، می توانند تشخیص دهند سریع و سپس به موقع واکنش نشان می دهد.

آیا می دانستید که آیفون یا آیپد شما با iOS 14 می تواند صداهای مختلف مانند صدای باز شدن شیر یا زنگ در را تشخیص دهد و در صورت شنیدن آنها به شما هشدار می دهد؟