آیا گراس به تناسب اندام سفر آسیب می رساند: تغذیه


بستگی به این دارد که چگونه بر شما تأثیر می گذارد زیرا همه واکنش یکسانی ندارند. خواهرزاده ام در سراسر مدرسه A گرفت. بعضی اوقات قبل از ورود به سالن ورزش می کردم. دیگران فلفل می گیرند و مبل را ترک نمی کنند. نه تنها این ، انواع زیادی از شاهدانه وجود دارد که عوارض متفاوتی را ایجاد می کند. اندیکا پایین تر و ساتیوا بیشتر بالا است. متغیرهای زیادی برای سوال وجود دارد. نوشیدنی کراتوم و مفاصل قبل از تمرین بهترین تجربه من بود اما این چیزی نیست که باید به یک عادت تبدیل شود. درست زمانی که برای عبور از فلاتها به کمی کمک نیاز دارید. سپس مشکل اعتیاد وجود دارد. اگر اراده شما به اندازه کافی قوی نباشد ، هر چیزی می تواند اعتیاد آور شود. شما باید اولویت های درستی داشته باشید. به خاطر داشته باشید که تناسب اندام بیشتر روانی است تا جسمی. تعهد و ثبات دو عامل بزرگ هستند. اگر از چیزی استفاده می کنید که با این دو عامل تداخل داشته باشد ، بهتر است به طور کلی از آنها اجتناب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید