آیا کسی می تواند در مورد نیترات ها و نیتریت ها و خطرات سلامتی ILI5 صحبت کند؟ من اطلاعات متناقضی را در آنجا می بینممانند: https://www.acsh.org/news/2019/10/16/whole-foods-s-sells-soth-nit-nitrate-free-meat-and-nitrate-supplements-yup-14334

Why is celery powder so controversial?

https://www.healthline.com/health/food-nutrition/is-sodium-nitrate-bad-y-you #Can-Sodium-Nitrate- برای شما خوب است؟

از آنچه من جمع آوری می کنم ، لزوماً نیترات سدیم نیست ، بلکه گرمای آن است. اما اگر چنین است ، پس چرا سبزیجات پخته خوب است ، جایی که ما بیشتر نیترات را دریافت می کنیم ، و در عین حال گوشت خوب نیست؟

ارسال شده توسط / u / tomatillodisclaimer
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید