آیا کربوهیدرات خالص دارونما است؟ : رژیم غذایی


با توجه به کلمات کلیدی خاصی که در عنوان پست وجود دارد ، این یک یادآوری برای کسانی است که در نظرات این پست شرکت می کنند تا در هنگام پیروی از Reddiquette با دیگران بحث صادقانه و محترمانه داشته باشند.

نظرات باید منحصراً بر علم تغذیه متمرکز باشد. از تعمیم ، مفروضات و تضاد با سایر کاربران ، نظرات رژیم غذایی و پیشینه خودداری کنید. جنگ رژیم غذایی در اینجا استقبال نمی شودنکات خود را به صورت مدنی لیست کنید.

هرگونه تخلف را به ناظران اطلاع دهید با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظر مشکل. نظرات را فقط به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها ارسال نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به صورت خودکار انجام شد. لطفا با تعدیل کنندگان این بخش تماس بگیرید اگر س questionsال یا نگرانی دارید

دیدگاهتان را بنویسید