آیا پردیس و جمشیدی بر بام اوره جهان ایستاده بودند؟به گزارش نالب بازار، همزمان با تحویل گسترده اوره روسیه به بازارهای ایران پس از جنگ اوکراین، پتروشیمی پردیس که بزرگترین تولیدکننده اوره در جهان با ظرفیت ۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تن است، رکورد فروش را به دست آورد. با وجود خاموشی زمستانی گاز با درآمد ۲۹ هزار میلیارد تومانی.

بر این اساس پردیس با از سرگیری تولید کامل در بهار امسال رکورد فروش استثنایی بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند.