آیا پتاسیم زیاد در شیر و موز اشکالی ندارد؟ : رژیم غذایی


بیشتر پتاسیم دریافتی من از شیر ، موز و کره بادام زمینی تامین می شود. من متوجه شده ام که حد بالایی برای مصرف پتاسیم به راحتی از طریق این 3 منبع تامین می شود. با توجه به اینکه این 3 منبع کاملاً طبیعی هستند ، آیا واقعا محدود کردن مصرف پتاسیم مهم است؟

دیدگاهتان را بنویسید