آیا ورود خودروهای خارجی تاخیر دارد؟ مانع جدید هنگام واردات خودرو :: وانکاراگرچه تا سپتامبر واردات خودرو مشمول ابلاغ مقررات بود اما پس از ابلاغ هر روز شرایط جدیدی برای ورود خودروهای خارجی به کشور آشکار می شود. رضا فاطمی امین وزیر صلح امروز در جدیدترین اتفاق سه شرط دیگر را به شرط های قبلی اضافه کرد.


فاطمی امین اعلام کرد: برای واردات خودرو شرط گذاشته ایم. اول اینکه ماشین باید نو و استفاده نشده باشد. این خودروها باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی نیز راه اندازی کنند. علاوه بر این، دانش و فناوری باید منتقل شود. با این شرایط امکان واردات خودرو وجود دارد.


این در حالی است که فاطمی امین بندهایی را به این آیین نامه اضافه کرده است که به نظر می رسد شرکت های خارجی به جای واردکنندگان باید این شرایط را بپذیرند. صرف نظر از اینکه خودروسازان خارجی این شرایط را بپذیرند یا خیر، چنین مشکلی طبیعتا واردات را چندین ماه به تاخیر می اندازد.


البته اینها شرایط مهمی است که باید از ابتدا در آیین نامه پیش بینی می شد. چون مثلا واردات خودرو بدون خدمات پس از فروش یا داشتن نمایندگی به نوعی بیهوده است. از سوی دیگر چنین راه حلی برای بحث واردات باعث می شود تا بازرگانان بار دیگر با بی ثباتی در قانون مواجه شوند. زیرا برای اولین بار است که شرط جدیدی به آیین نامه اضافه می شود.


بر این اساس بعید نیست در روزهای آتی وزیر صمت یا سایر مسئولان بند های جدیدی مطرح کنند. علاوه بر این، پرونده استیضاح فاطمی امین همچنان روی میز نمایندگان مجلس باز است. دو سه ماه است که برکناری او به دلیل موضوع ریاست این وزارت به تعویق افتاده است. بنابراین خروج فاطمی امین از کابینه را می توان از این پس قطعی دانست.


آیا با تغییرات وزارت محرمانه واردات خودرو آزاد می ماند؟

با توجه به تجربه تاکنون و تکیه تصمیمات بر اشخاص حقیقی، مشخص نیست رویکرد وزیر آینده چگونه خواهد بود؟ بعید نیست در صورت تغییرات احتمالی در رأس این اداره، واردات خودرو همچنان قانونی باشد یا وزیر آینده قانون بودجه را نادیده بگیرد.


همچنین مشخص نیست پس از تفکیک وزارتخانه ها، موضوع واردات خودرو توسط وزارت صنعت رسیدگی می شود یا وزارت بازرگانی. پیش از این بررسی ها نشان می داد که شرکت های خودروسازی بیشترین شانس را برای واردات خودرو دارند. پس از کنار هم قرار دادن تکه های پازل، به نظر می رسد سرنوشت واردات خودرو را باید مشابه سرنوشت مذاکرات برجام بدون نتیجه نهایی دانست.