آیا وب سایت اطلاعات تغذیه غذایی بهتری نسبت به داده های خود تغذیه وجود دارد؟ : رژیم غذایی


این وب سایت کاملاً نگران کننده است. مقادیر برای هر ویتامین ، مواد معدنی ، آمینو اسید ، زیر نوع چربی ها ، زیر نوع کربوهیدرات ها ، محتوای آب در هر غذا ؛ می توانید غذا را با “حداکثر مقدار X ماده در 100 گرم” جستجو کنید. واقعاً چیزهای شگفت انگیز است.

در عین حال ، به نظر می رسد کمی کنار گذاشته شده است. هنوز از فناوریهای قدیمی مانند Flash استفاده می کند و از شما می خواهد آن را بارگیری کنید.

آیا من کمی نگران هستم که شاید روزی او فقط بمیرد؟ به عنوان مثال دیروز ، من به دنبال غذاهای مختلف بودم و به خوبی کار کرد. امروز واقعاً نمی توانم چند غذای مختلف بخواهم. با این حال ، آیا وب سایت رایگان به اندازه این وب سایت خوب و قدرتمند وجود دارد که کمی دست کم گرفته شده است؟ پیشاپیش ممنون!

دیدگاهتان را بنویسید