آیا واقعا بیش از یک روش برای پرورش گربه وجود دارد؟ یک حلقه (رژیم غذایی) برای اداره همه؟ : رژیم غذایی


من فیلم ها و مطالعاتی را مشاهده کرده ام که نشان می دهد رژیم کتو بیماری های قلبی عروقی ، چاقی ، دیابت و غیره را کاهش می دهد. در آن تقریباً همیشه ویدیوها قندها را نشان می دهند ، در مورد انسولین ، سرطان و موارد دیگر صحبت می کنند.

سپس …

من همان نوع ویدئوی مطالعاتی را مشاهده می کنم که به عنوان گیاهخواری ، چربی فوق العاده کم ، رژیم غذایی کامل به عنوان کلیدی برای کاهش CBD ، چاقی ، دیابت و غیره نشان داده می شود. با اشاره به اینکه رژیم های چربی با بیکن و بیکن کوتاه مدت هستند بلا بلاها آیا واقعاً فقط رعایت کدام یک برای شما راحت تر است؟ یا به طور عینی برنده مشخصی وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید