آیا می توان A1C را از نمره 6 به بعد کاهش داد؟ "دیگر پیش دیابت نیست"؟برای کاهش نتیجه چه مدت زمان لازم است و تا زمانی که نتایج ظاهر شوند چقدر طول می کشد؟

ارسال شده توسط / u / getitoffmychestpleas
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید