آیا می توان موانع رشد بورس را برطرف کرد؟


به گزارش یانک سنترال، نرخ سود بانکی کاهش یافته است که این روند بر رشد بورس تاثیرگذار خواهد بود.

آیا می توان موانع رشد بورس را برطرف کرد؟

گزارش زمان خبریبراساس سناریوهای مختلف نرخ سود بانکی، نرخ سود بین بانکی در خردادماه ۲۰.۵۷ درصد و ۲۰.۵۵ درصد بوده است. این نرخ تا چهارم آذرماه سال گذشته به ۲۱ درصد رسید، اما از اواسط آذرماه به سطح ۲۰ درصد کاهش یافته است. اکنون به نظر می رسد که با حداقل تغییرات ممکن در محدوده ۲۰ درصد در حال تثبیت است.

کارشناسان معتقدند این افزایش نرخ سود بین بانکی تاثیر مثبتی بر بورس و معاملات آن دارد.

تاثیر نرخ سود بانکی بر بازار سهام

افزایش نرخ سود بین بانکی برای بازار سهام مفید است. اما افزایش نرخ سود بانکی به ضرر بازار سرمایه تمام می شود. زیرا باعث فرار سرمایه ها از بورس می شود.

نرخ سود بین بانکی در میان مدت به رشد بورس کمک می کند، اما سود بانکی می تواند نقدینگی را از بورس خارج کند تا در بانک سرمایه گذاری کند.

نرخ سود بین بانکی نیز همانند هفته گذشته با ۰.۵ درصد کاهش به ۲۰.۶۴ درصد رسید.

در هفته های اخیر نرخ سود بین بانکی رو به افزایش بوده و انتقادات جدی از ارتباط افت بورس با این افزایش را برانگیخته است. پس از نشست رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس، بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی را کاهش داد.

در دو هفته اخیر این نرخ به ترتیب ۱۸ درصد و ۵ درصد کاهش داشته است.

نکته قابل توجه در این زمینه کاهش نرخ قراردادهای بازخرید اوراق دولتی است. این نرخ نیز در هفته جاری با کاهش ۱.۵ درصدی به ۲۰ درصد رسیده است. حداقل نرخ توافق بازخرید نیز در هفته های اخیر به ۲۱.۵ درصد رسیده است.

بنابراین گزارش، سهامداران خرد بازار سرمایه می توانند به رفع برخی موانع رشد بورس امیدوار باشند.

اگرچه این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیر منفی بر بازار مالی بگذارند، اما کنترل تورم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد و بازارهای مالی مختلف خواهد داشت.