آیا می توان اندازه گیری پروتئین / چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : رژیم غذایی


من فقط از این تکه های گوشت گاو به عنوان مثال استفاده می کنم ، زیرا در حال حاضر٪ s را پیش رو دارم. اگر می دانم قلب گاو 82 درصد پروتئین و 18 درصد چربی وزن دارد ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در 1 اونس قلب گاو استفاده کنم؟ همین امر در مورد سایر قطعات نیز صادق است … اگر بدانم ریه های گوشت گاو 86.5٪ پروتئین ، 13.5٪ چربی هستند ، آیا می توانم ماکروها را از نظر وزن تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه های عجیب و غریبی از محصولات هستند .. lol. آنها فقط 2 موردی بودند که در جلوی چشمم داشتم و هنگام مشاهده تکه های گوشت گاو از بینی تا دم روی نمودار پروتئین / چربی)

دیدگاهتان را بنویسید