آیا منبع چربی اشباع شده یکی از عوامل اختلاف نظر است؟ : رژیم غذایی


آیا تفاوت بین افرادی که مقدار زیادی کره در مقابل شیر کامل در مقابل نارگیل مصرف می کنند ، در این مسئله به طور مکرر و عقب کمک می کند؟ آیا به این دلیل است که مطالعات بین منبع چربی اشباع شده تمایز قائل نمی شوند؟ آیا تفاوتی در تأثیر منابع مختلف وجود دارد؟ من دوست دارم افکار (و منابع ، در صورت وجود) برخی از ویراستاران را در اینجا بشنوم. نگرش شخصی شما چیست و چگونه بر رژیم غذایی شما تأثیر می گذارد؟

دیدگاهتان را بنویسید