آیا منابع امگا 3 گیاهی برای جذب بهتر باید با چربی مصرف شوند؟ : رژیم غذایی


آیا با منابع گیاهی مانند تخم کتان یا دانه های چیا (خرد شده) ، آیا می توان به استفاده و جذب امگا 3 در ترکیب با وعده غذایی چرب کمک کرد ، یا بدن همان مقدار را جذب می کند ، حتی اگر آن را با منبع چربی نخورید؟ ؟ من می دانم که با روغن ماهی ، ترجیحاً آن را بعد از یک وعده غذایی چرب مصرف کنید تا از جذب مناسب اطمینان حاصل کنید.

من آگاه هستم که تبدیل از ALA به EPA و DHA در مقایسه با روغن ماهی مطلوب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید