آیا مصرف ویتامین C + روی و مکمل روی بی خطر است؟سولفات روی (5 میلی گرم) ویتامین C و روی

سیترات روی ، پیکولینات ، اسید آمینه پیچیده (15 میلی گرم ترکیبی) از مکمل روی (این ویتامین B-6 به عنوان پیریدوکسین HCI 20 میلی گرم نیز دارد)

ارسال شده توسط / u / 7Seas_ofRyhme
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید