آیا مردان 40 ساله به رژیم غذایی متفاوتی با مردان 50 ساله نیاز دارند؟من 40 ساله هستم و همکارم 50 ساله است. گاهی در کافه تریا با هم ناهار می خوریم. ما تقریباً همیشه یک چیز را سفارش می دهیم ، که باعث شد من این سوال را بپرسم. پیشاپیش ممنون 🙂

ارائه شده توسط / u / avitony
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید