آیا مجله غذایی به افزایش عادات غذایی سالم کمک می کند؟ : رژیم غذایی


من متعجب بودم که نظر شما در مورد اینکه مردم یک دفتر خاطرات غذایی دارند و آنچه را که روزانه می خورید به طور کامل خنثی می کنند. این به هیچ وجه کالری را حساب نمی کند ، فقط به معنای واقعی کلمه اشاره می کند که هر روز چه وعده غذایی / میان وعده هایی می خورید. شخصی که می شناسم ادعا می کند که با آن وزن کم کرده است (و عادت های بد غذایی را کنترل کرده است) ، بنابراین من تعجب کردم که مردم در مورد آن چه می گویند.

دیدگاهتان را بنویسید