آیا شیر برای سلامتی مضر است؟من تازه خواندم که شیر در واقع برای سلامتی مضر است و در تمام این سالها به عنوان مفید برای استخوان ها تبلیغ شده است و همه باید از آن استفاده کنند. اما معلوم شد اشتباه است!

ارسال شده توسط / u / Flan_semea50
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید