آیا زندگی در 20 سال اول زندگی در خارج از ایالات متحده پایگاه تغذیه ای قوی تری را ارائه می دهد؟ : رژیم غذایی


من متوجه شده ام که خانواده من در آمریکای مرکزی متولد شده اند (و معتقدم این ایده برای آسیا ، آفریقا ، اروپا و غیره ، نه فقط ایالات متحده) و بعداً زندگی در ایالات متحده (اواخر نوجوانی تا اوایل 20 سالگی) بسیار سالم تر هستند ، در مقایسه با فرزندان هم سن خود

من فکر می کنم که در آن 20 سال بسیار مهم ، زمانی که بدن در حال توسعه است ، پر بودن از غذا و بدون زباله فرآوری شده نقش مهمی در ایجاد این افراد برای داشتن پایگاه تغذیه ای قوی تر ایفا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید