آیا حاشیه خطایی برای برآورد انرژی مورد نیاز وجود دارد؟ (EER): تغذیه


نه چندان “حاشیه خطا” ، بلکه بیشتر از ماشین حساب آنلاین برای هیچکس 100٪ دقیق نخواهد بود. از آن به عنوان نقطه شروع استفاده کنید و وزن و کالری خود را برای چند هفته یا یک ماه کنترل کنید. اگر 100 calories کالری خود را دنبال کنید و وزن شما ثابت بماند ، پایه اصلی خود را پیدا کرده اید. اگر در حال افزایش وزن یا کاهش وزن هستید ، تا رسیدن به هدف خود را تنظیم کنید. اگر سعی می کنید وزن خود را کاهش دهید ، مطمئن شوید که روزانه 250-500 کالری کمتر از ERR خود مصرف می کنید تا .5-1 پوند در هفته کاهش دهید. تنوع کمی دارد و نیاز به کمی نظارت دقیق بر کالری و وزن دارد.

دیدگاهتان را بنویسید