آیا به دنبال اطلاعات جامع در مورد گلوکز مشتق شده از ذرت و سایر موارد هستید؟ : رژیم غذایی


اخیراً چندین مورد عدم تحمل غذایی در من تشخیص داده شده است که یکی از آنها شربت ذرت و شربت ذرت است. به نظر می رسد بسیاری از (بسیاری!) غذاهای فروخته شده دارای برخی از مواد تشکیل دهنده از ذرت هستند. مرتب سازی اطلاعات کمی دشوار می شود.

آیا کسی در موقعیت مشابه می تواند کمک کند؟ متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید