آیا برنج قهوه ای آب پز غلات کامل محسوب می شود؟ آیا این یک غذای سالم است یا باید با برنج قهوه ای ساده جایگزین شود؟ : رژیم غذایی


خواربارفروشی های اینجا برنج قهوه ای ، برنج سیاه ، برنج باسماتی قهوه ای و انواع دیگر برنج را می فروشند و همه آنها به دلیل پر شدن در عرض 10-15 دقیقه پخته می شوند. آیا اینها هنوز غلات کامل و انتخاب غذای سالم محسوب می شوند؟
من درک می کنم که انواع معمولی بیشتر مغذی هستند ، اما آیا آنهایی که هنوز پخته می شوند هنوز هم انتخاب خوبی هستند ، به عنوان مثال بین جو دوسر و برس بلغور جو دوسر ، جایی که جو دو سر در زمان بسیار کمتری نسبت به زمانی که هنوز فولادی هستند ، پخته می شود ، حتی اگر کمتر از فولاد ، بسیار مغذی است؟

دیدگاهتان را بنویسید