آیا باید سبزیجات بیشتری بخوریم یا غلات بیشتری؟ : رژیم غذایی


یادم می آید که در مدرسه ابتدایی درباره هرم غذایی یاد گرفتم: شما نان / غلات را در پایین داشتید که بیشتر رژیم غذایی ایده آل آنها را تشکیل می داد ، سپس سبزیجات ، کمی کوچکتر و غیره. من مدام چیزهای مشکوک در مورد گندم و اینکه چگونه برای شما خوب نیست آنطور که فکر می کنید می شنوم و بیشتر درباره اینکه چگونه سبزیجات باید بیشتر رژیم غذایی شما را به خود اختصاص دهند. برای خوردن بیشتر چه چیزی را توصیه می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید